Gi?i thi?u

DANH M?C S?N PH?M

H̀NH ?NH CÔNG TY

 
 
 
 

 

CUNG C?P HÀNG CHÍNH HĂNG

GIÁ T?T NH?T

 

0907 057 099

 

 

 

B?O HÀNH S?A CH?A

H? TR? K? THU?T

 

0913 057 099

H? TR? TR?C TUY?N

H? Chí Minh: 0835 471 271
Hà N?i: 0437 866 999

S?N PH?M BÁN CH?Y

MÁY KINH V? ?I?N T? PENTAX ETH 302
MÁY KINH V? ?I?N T? PENTAX ETH 320
MÁY KINH V? ?I?N T? NIKON NE-200
MÁY KINH V? ?I?N T? LEICA T100
MÁY KINH V? ?I?N T? SOKKIA DT 510S
MÁY KINH V? ?I?N T? SOUTH DT-02
MÁY KINH V? ?I?N T? GEOMAX Zipp-05
Máy kinh v? ?i?n t? TM105
MÁY KINH V? ?I?N T? NE-100
MÁY KINH V? ?I?N T? SOKKIA DT 520S

TH?NG KÊ TR?C TUY?N

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay9
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterT?t c?104681

Gi?i thi?u

L?I GI?I THI?U

Kính th?a quư khách hàng:

      Trang thông tin v? máy ?o ??c www.nasicogroup.vn ???c xây d?ng nh?m cung c?p các thông tin liên quan ??n máy móc và v?t t? ngành tr?c ??a. ?? qua ?ó quư khách hàng có th? d? dàng ch?n l?a nh?ng thi?t b? phù h?p cho t?ng công vi?c c? th?, theo t?ng c?p ?? chính xác mà công vi?c yêu c?u. Và ?? quư khách hàng c?p nh?t thông tin m?t cách nhanh nh?t, công ty chúng tôi r?t mong nh?n ???c s? góp ư c?a quư v?.

      Công ty C? Ph?n Thi?t b? Tr?c ??a NAM SAI GON là m?t công ty Nh?p kh?u, phân ph?i, kinh doanh, b?o d??ng, s?a ch?a các lo?i máy ?o ??c c?a các hăng s?n xu?t máy Tr?c ??a hàng ??u th? gi?i nh? SOKKIA, TOPCON, NIKON, LEICA... Cung c?p trang thi?t b? Tr?c ??a trong ph?m vi c? n??c. Tên giao d?ch qu?c t?: Nam Sai Gon Surveying Instruments Materials Company, vi?t t?t là: NASICOGROUP.

      Công ty C? Ph?n Thi?t b? Tr?c ??a NAM SAI GON là m?t công ty chi nhánh tr?c thu?c NASICOGROUP. Tên giao d?ch là: NAM SAI GON CO ., LTD. Ho?t ??ng kinh doanh t?i khu v?c TP-HCM tr? thành cánh tay n?i dài c?a NASICOGROUP trong l?nh v?c cung c?p trang thi?t b? Tr?c ??a, c?ng nh? nh?m gia t?ng quy?n l?i cho nh?ng khách hàng c?a NASICOGROUP t?i khu v?c SÀI G̉N.

      V?i ??i ng? k? s?, k? thu?t viên có tay ngh? cao ?ă ???c ?ào t?o t?i hăng. Trong h?n 6 n?m qua công ty chúng tôi ?ă cung c?p các lo?i máy móc trang thi?t b? ?o ??c cho hàng tr?m các công ty, xí nghi?p ho?t ??ng trong l?nh v?c: ?o ??c b?n ??, xây d?ng, t? v?n thi?t k?, b?t ??ng s?n...v?i ch?t l??ng cao.

 

 

may toan dacmay kinh vimay thuy binh

Công ty CP Thi?t b? tr?c ??a Nam Sài G̣n là Nhà phân ph?i chính hăng các ḍng s?n ph?m chính t?i th? tr??ng Vi?t Nam: Máy Toàn ??c ?i?n t?, Máy Kinh v? ?i?n t?, Máy Thu? binh t? ??ng, GPS, GPS tr?m, Garmin. Hăng s?n xu?t Leica – Topcon – Sokkia – Nikon – Pentax.

Khi có nhu c?u ho?c c?n b?t c? s? t? v?n nào xin Quư ??n v? ??ng ng?n ng?i g?i ???ng dây nóng c?a chúng tôi (Hotline: 0916 057 099 – online 24/24).

Công ty CP Thi?t b? tr?c ??a Nam Sài G̣n Vi?t Nam v?i pḥng Ki?m ??nh - Hi?u chu?n ??t tiêu chu?n LAB ISO/IEC 17025 : 2005 – V?i h? th?ng Colimator 5Verga – máy chu?n ???c cung c?p b?i hăng Leica – Th?y S?.

V?i trang thi?t b? và ??i ng? k? s? ???c ?ào t?o chuyên nghành - c?p nh?t chuyên môn th??ng xuyên t? hăng Leica. Nam Sài G̣n ?ă nh?n ???c s? tín nhi?m t? khách hàng ? t?t c? các t?nh thành trong c? n??c và khách hàng n??c b?n Campuchia, Lào.

Công ty CP Thi?t b? tr?c ??a Nam Sài G̣n - B?o hành chính hăng các lo?i máy:Leica– Topcon – Sokkia – Nikon – Pentax.

CH? ?? B?O Nam Sài G̣n

B?o hành s?n ph?m theo tiêu chu?n nhà s?n xu?t ( trung b́nh 24 tháng).

Thi?t b? cân ch?nh, ki?m ??nh có giá tr? trong 06 ṿng tháng.

Thi?t b? s?a ch?a ???c b?o hành 12 tháng.

 

CAM K?TNam Sài G̣n:

NAM SÀI G̉N ??t trách nhi?m c?a ḿnh lên chính s?n ph?m cung c?p cho khách hàng.

Khách hàng là tr?ng tâm ph?c v? c?a Nam Sài G̣n. V?i trách nhi?m c?a m?t nhà cung c?p chuyên nghi?pNam Sài G̣n s? luôn c? g?ng ph?n ??u dành s? tin yêu n?i khách hàng.

S?n ph?m chính hăng, giá c?nh tranh.

H? tr? khách hàng mi?n phí su?t ḍng ??i s?n ph?m.

Ngoài ra :

Công ty CP Thi?t b? tr?c ??a Nam Sài G̣n chuyên cho thuê máy tr?c ??a: Máy Toàn ??c ?i?n t?, Máy Kinh v? ?i?n t?, Máy Thu? binh t? ??ng, GPS, GPS tr?m, Garmin...v.v v?i giá thuê nh? sau:

- Máy Toàn ??c: 300,000??ng/ngày (tr?n b?)may toan dac

- Máy Kinh v?: 120,000??ng/ngày (tr?n b?)may kinh vy

- Máy Thu? binh (Thu? Chu?n): 80,000??ng/ngày (tr?n b?)may thuy chuan

Th?i gian thuê theo ngày tu? theo tho? thu?n.

Thi?t b? ho?t ??ng t?t, máy m?i 90%-96%.

Thi?t b? thu?c Hăng Leicamaykinhvi leica– Topconmay thuy binh – Sokkia – Nikonmay thuy chuan – Pentax.may kinh vi

Khi có nhu c?u ho?c c?n b?t c? s? t? v?n nào xin Quư ??n v? ??ng ng?n ng?i g?i cho chúng tôi.

Công ty CP Thi?t b? tr?c ??a Nam Sài G̣n Chuyên s?a ch?a và ki?m ??nh máy máy tr?c ??a: Máy Toàn ??c ?i?n t?, Máy Kinh v? ?i?n t?, Máy Thu? binh t? ??ng, GPS, GPS tr?m, Garmin, ??nh v? v? tinh. Ph?c v? cho thi công công tŕnh, xây d?ng, ?o ??c b?n ??.

Công ty CP Thi?t b? tr?c ??a Nam Sài G̣n chuyên s?a ch?a cung c?p các thi?t b? c?a các hăng n?i ti?ng nh?:Leica– Topcon – Sokkia – Nikon – Pentax- SOUTH,.....

 

Giá ki?m ??nh nh? sau:

- Máy Toàn ??c: 1.000.000?/máy

- Máy Kinh v? : 700.000?/ máymaykinhvi

- Máy Thu? binh: 350.000?/ máymay thuy binh

Giá s?a ch?a tùy thu?c vào t́nh tr?ng c?a thi?t b?, chúng tôi s? báo giá trong th?i gian s?m nh?t t?i quư khách hàng.

 

Thi?t b? cân ch?nh, ki?m ??nh có giá tr? trong 06 tháng.

Thi?t b? s?a ch?a ???c b?o hành 06 tháng.

Chúng tôi xin cam k?t v?i khách hàng:

* D?ch v? t?t, ch?t l??ng cao!

* Giá c?nh tranh!

* ?úng h?n!

 

Ng??i Liên h?: Mr.?ông

Pḥng Kinh Doanh

Mobile: 0907 057 099 or 0916 057 099

********************

MAYDODAC NASICOGROUPNasicoGroup :

 T?i HN : 42 Lê V?n L??ng ,Q.Thanh Xuân, HN

T?i TP HCM :71 Tr??ng S?n , P.2 Q.Tân B́nh, Tp. HCM

Tel: TP.HCM :08. 35 471 271, HN : 04.35 430 663

Fax: TP.HCM :08. 35 471 371 ,HN : 04.35 430 662

Email:TP.HCM : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , HN : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website: www.Nasicogroup.vn