Ph??ng php chi?u chi ??ng c?a my kinh v?

DANH M?C S?N PH?M

HNH ?NH CNG TY

 
 
 
 

CUNG C?P HNG CHNH HNG

GI T?T NH?T

0907 057 099

B?O HNH S?A CH?A

H? TR? K? THU?T

0913 057 099

H? TR? TR?C TUY?N

H? Ch Minh: 0835 471 271
H N?i: 0437 866 999

S?N PH?M BN CH?Y

MY KINH V? ?I?N T? PENTAX ETH 302
MY KINH V? ?I?N T? PENTAX ETH 320
MY KINH V? ?I?N T? NIKON NE-200
MY KINH V? ?I?N T? LEICA T100
MY KINH V? ?I?N T? SOKKIA DT 510S
MY KINH V? ?I?N T? SOUTH DT-02
MY KINH V? ?I?N T? GEOMAX Zipp-05
My kinh v? ?i?n t? TM105
MY KINH V? ?I?N T? NE-100
MY KINH V? ?I?N T? SOKKIA DT 520S

TH?NG K TR?C TUY?N

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay81
mod_vvisit_counterHm qua0
mod_vvisit_counterT?t c?104753

Tin t?c

Hi?n nay, my kinh v? ???c ?ng d?ng r?ng ri trong cu?c s?ng ??c bi?t l trong ngnh xy d?ng.Nh?m ??m b?o ???c ?? th?ng ??ng c?a cc ton nh  , th vi?c ??nh v? c?a cc tr?c ph?i ???c n?m trong m?t m?t ph?ng th?ng ??ng ?i qua cc tr?c t??ng ?ng trn m?t b?ng g?c.?? c th? th?c hi?n ???c vi?c ?,ph?i p d?ng ph??ng php s? d?ng m?t ph?ng ??ng c?a my kinh v?.

may-kinh-vi-leica

C 2 ph??ng php :

+ My kinh v? d?i ln: l thi?t b? m sau khi thm ph? ki?n knh ng?m ?ng cong ng?n.My ???c dng ?? ng?m chu?n th?ng ??ng t? d??i ln trn v chi?u th?ng ??ng v?i cc ?i?m kh?ng ch? ? d??i ??n t?ng trn th??ng ???c dng trong  ?o chi?u th?ng ??ng ? m?t trong v m?t ngoi c?a cng trnh.V?i ph??ng php ny ???c tiu ?i?u ch?nh tiu ?i?m chi?u b?ng cch b? tr t?m bia c k? v?ch ? v? tr l? ?? ?o s?n ?n nh?n c?a ?i?m ng?m chu?n ? t?ng ?o ??c qua vi?c chuy?n d?ch t?m bia c k? v?ch lm cho giao ?i?m c?a ???ng ch? th?p (+) ?i?m kh?ng ch? c?a knh vi?n v?ng .


+ My kinh v? d?i xu?ng: H??ng chi?u c?a n ng??c l?i v?i kinh v? d?i ln. Yu c?u thao tc c?a n c? b?n gi?ng kinh v? d?i ln.


V?i vi?c s? d?ng ph??ng php ny cho ta k?t qu? v?i ?? chnh xc chi?u t??ng ??i cao,v thao tc d? dng th?c hi?n .

Trong cng tc ?o ??c tr?c ??a, my kinh v? l thi?t b? v cng c?n thi?t v ??m b?o cho qu trnh thi?t k?, ti?n hnh xy d?ng thi cng.

N?u b?n ?ang c nhu c?u s? d?ng my th?y bnh hy nhanh tay lin h? v?i chng ti ?? ???c t? v?n t?t nh?t nh.